فرم استخدام

برای همکاری با گروه صنایع ورق ایران می‌توانید فرم زیر را پر کنید.

برای اطلاع از آخرین مشاغل مورد نیاز این‌جا کلیک کنید.

"*" indicates required fields

فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, Max. file size: 100 MB, Max. files: 5.

    استخدام صنایع ورق ایران