در این صفحه فرصت‌های شغلی صنایع ورق ایران را مشاهده می‌کنید. در صورت تمایل می‌توانید رزومه‌ی خود را از طریق فرم استخدام برای واحد منابع انسانی گروه صنایع ورق ایران ارسال کنید.

رئیس نرم‌افزار

تهران، هفت‌تیر

کارشناس مکانیک – آقا

شهرک صنعتی شمس‌آباد

مدیر بازاریابی

تهران، هفت تیر

کارشناس حسابداری

تهران، هفت تیر

سرپرست تولید – آقا

شهرک صنعتی شمس‌آباد

کارشناس فروش
تهران، آپادانا

مدیر اداری

تهران، هفت‌ تیر

رئیس سیستم‌ها و روش‌ها

شهرک صنعتی شمس‌آباد

تکنسین برق – آقا

شهرک صنعتی شمس‌آباد

نگهبان – آقا

شهرک صنعتی شمس‌آباد

استخدام در شرکت صنایع ورق ایران